Dags att välja skola inför läsåret 2016/2017

Publiceringsdatum : 2015-10-26

Du som vill att ditt barn ska börja i förskoleklass hösten 2016, nu är det dags att välja skola. Senast den 11 december ska önskemål om skola vara lämnade. Innan ni gör valet välkomnar vi till informationsmöten i våra kommunala skolor.

Det finns 14 kommunala och två fristående skolor att välja mellan i kommunen. För att göra det lättare för er att välja bjuder vi i november och december in till informationsmöten där vi berättar mer om varje skola och dess inriktning. Här på kommunens webbplats finns information om alla kommunala och fristående skolor inom kommunen. Där hittar du också länkar om hur antagningen görs till de fristående skolorna.

Hur går valet till?

På blanketten "Val av skola" fyller du i namnet på den skola där du önskar att ditt barn ska gå i förskoleklass. Där fyller du också i om ni kommer att behöva plats till fritidshem. Skicka blanketten till oss senast 11 december 2015.

I första hand placeras eleven enligt det val ni gjort på blanketten. Om valet inte kan tillgodoses kommer eleven att placeras på en annan skola i närområdet. Det sker om det finns fler sökande än platser som medför att annan elevs rätt att få plats på en skola nära hemmet åsidosätts.

Som sexåring har ditt barn också rätt att börja i årskurs 1. Vill du att ditt barn ska börja i årskurs 1 ska du fylla i blanketten "Val av skola" och skicka in eller lämna den på samma sätt.

Fyll i blanketten även om ditt barn ska börja i en fristående skola eller i en skola i annan kommun.

När och var skickar jag blanketten

Senast den 11 december 2015 skickas ifylld valblankett till
Lerums kommun
Sektor lärande
443 80 Lerum

Du kan också lämna in blanketten på medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges Torg i Lerums centrum.

Vad gäller för skolskjuts?

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan om hemmet ligger inom skolans upptagningsområde. Information om skolornas upptagningsområden lämnas i samband med skolornas informationsmöten. För att få skolskjuts måste avståndskravet mellan skolan och hemmet vara uppfyllt.

Om ni väljer en annan kommunal eller en fristående skola än den skola kommunen annars hade placerat eleven i, har eleven rätt till skolkort med Västtrafiks linjetrafik om avståndet mellan hemmet och skolan är tillräckligt långt och skolan ligger i Lerums kommun. Man kan inte få skolskjuts till eller från fritidshem eller fritidsklubb.

Här är alla tiderna för informationsmöten

Floda

 • Tolleredsskolan, onsdag 11 november 18.30
 • Hästhagenskolan, torsdag 12 november 18.30
 • Uddaredsskolan, tisdag 17 november 18.30
 • Centralskolan, torsdag 26 november 18.30
 • Berghultsskolan, tisdag 8 december 18.30

Gråbo

 • Röselidsskolan, onsdag 18 november 18.30
 • Ljungviksskolan, onsdag 25 november 18.30
 • Lekstorpsskolan, torsdag 3 december 18.30
 • Östad skola, måndag 7 december 18.30

Lerum

 • Hulanskolan tisdag 10 november 18.30
 • Almekärrsskolan torsdag 19 november 18.30
 • Knappekullaskolan tisdag 24 november 18.30
 • Aspenässkolan tisdag 1 december 18.30
 • Stenkulan onsdag 2 december 18.30