Nu är tvisten om avloppstunneln avgjord

Publiceringsdatum : 2015-07-16

Den långdragna tvisten mellan Gryaab och tunnelentreprenören BeMo är nu avgjord i och med att parterna förlikats.

Gryaab AB och BeMo meddelar idag att man har förlikats i tvisten om kostnaderna för byggandet av avloppstunneln mellan Lerum och Partille. Det innebär att entreprenören BeMo släpper sina ursprungliga krav för byggnadstekniska merkostnader. Istället betalar de båda parterna enbart sina egna rättegångskostnader.

För Lerums kommuns del innebär det att anslutningen av avloppsnsätet till Gryaab håller sig inom den budgteterade kostnadsramen.