Har du koll?

Publiceringsdatum : 2015-05-28

Skolavslutningen är ett av de tillfällen då många minderåriga dricker. Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Köp inte ut alkohol till minderåriga. Då ökar chansen att sommarlovet får en rolig och trygg början.

Föräldrar i vårt län visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Det visar en färsk undersökning som gjorts bland föräldrar till barn födda 1999. Majoriteten av de tillfrågade föräldrarna säger att de alltid litar på sin tonåring när hen säger att hen inte ska dricka på festen.

Ungdomar är ofta mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern. Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker. Som förälder kan du bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för din tonåring men samtidigt vara tydlig, konsekvent och restriktiv med alkohol.

Fyra tips för föräldrar inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.