Invigning av Lerådalens naturreservat den 28 augusti

Publiceringsdatum : 2015-06-15

Den 28 augusti, klockan 14, inviger vi Lerådalens naturreservat, Lerums första kommunala naturreservat. Den böljande Lerådalen ligger som en grön kil mellan Lerum och Stenkullen, med fågelrika marker, rofyllda promenader och spännande vattenmiljöer.

I Lerådalens naturreservat bevaras ett historiskt odlingslandskap för framtiden. Här bevaras också de karaktäristiska geologiska formationerna och naturliga processer som är kopplade till geologi och hydrologi. I de öppna betesmarkerna och nere i den lummiga ravinen finns ett rikt växt- och djurliv, speciellt vad gäller fåglar. Markerade stigar visar vägen genom det vackra landskapet. 

I området finns markerade stigar, flera fina rastplatser och en utsiktsplats med vacker vy över dalgången. Utsiktsplatsen och rastplatsen i norr är tillgänglig med rullstol. Det tätortsnära läget gör det lätt att ta sig till området till fots eller cykel. Det går också att ta sig hit med buss (hållplats Hede/Stillestorpsvägen) eller tåg (station Stenkullen). Det finns bara några få parkeringsplatser för bil vid Stillestorp. Fler parkeringar finns vid Hede, Ölslanda förskola och Stillestorpsvägen/Gråbovägen.

Program för invigningen

Fredag den 28 augusti klockan 14, vid Stillestorps kulle

  • Invigningstal av Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande
  • Träffa de betande djuren
  • Tipspromenad med vinster
  • Ta gärna med egen fika och njut av den vackra omgivningen

Fredag den 28 augusti klockan 15.30

Guidad vandring med Naturskyddsföreningen, cirka 1,5 timme. Vandringen utgår från och slutar vid Stillestorps kulle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lördag den 29 augusti

  • Klockan 10: Utforska Lerådalens naturreservat tillsammans med Natursnokarna, Naturskyddsföreningens barn/familjeverksamhet, cirka två timmar. Ta gärna med egen fika. Utgår från och slutar vid Stillestorps kulle.
  • Klockan 10.15: Guidad vandring med Naturskyddsföreningen, cirka 2-3 timmar, med fikapaus. Ta med egen fika. Vandringen utgår från och slutar vid Stillestorps kulle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Så här bildades Lerådalen

En ravin är en V-format dalgång som bildats i lösa jordlager av eroderande vatten. Under istiden fylldes Lerådalen med lera. När isen smälte för 10 000 år sedan forsade smältvatten genom dalgången. Vattnet eroderade ner i sedimenten och bildade ravinen med dess branta sluttningar.

Vattnet slingrar idag fram i breda bågar på ravinens botten. Det kallas att ån meandrar. Ravinlandskapet förändras ständigt. Åfåror snörs av och torrläggs. I de leriga slänterna inträffar ofta små skred efter kraftiga regn.

Syftet med Lerådalens naturreservat är att bevara ett ur natur- och kultursynpunkt värdefullt odlingslandskap med vacker och tilltalande landskapsbild. Reservatet förvaltas av Lerums kommun och marken är kommunal- och privatägd.

Mer information