Klartecken för kommunens planer för Gråbo centrum

Publiceringsdatum : 2015-09-03

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för kommunens planer för utvecklingen av Gråbo centrum. Delar av detaljplanen för området överklagades. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att överklagandena ska avslås.

Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att det inte finns skäl att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen har gjort. Överklagandena avslås därför och länsstyrelsens beslut stå fast.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Sista dagen för att överklaga domen är den 23 september.

Klicka på länken nedan för att läsa om utvecklingen av Gråbo centrum.

Lördag den 26 september klockan 14 kan du höra om planerna för framtidens Gråbo. Välkommen till Träffbild Gråbo i Hjällsnäshallen. Då finns representanter från kommunen, medskapandegruppen och exploatörerna på plats för att visa och berätta vad som planeras i Gråbo centrum de närmaste åren.