Kommunens fordon miljörankas elva i Sverige

Publiceringsdatum : 2015-05-13

Miljöfordonsdiagnos rankar Lerums kommuns fordonspark, inklusive kommunala bolags, som nummer elva i Sverige ur ett energi- och klimatperspektiv. Men det finns orosmoln.

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor.

Omfattande undersökning

Miljöfordonsdiagnos har genomförts för sjätte året i rad och utförs med stöd från Trafikverket, Energimyndigheten och SKL (Sveriges kommuner och landsting). I Miljöfordonsdiagnosen redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

-          Syftet är att organisationerna ska få en bra överblick över sin totala fordonspark och fordonens energi- och klimatprestanda. Det är bra, liksom att vi sedan två mätningar tillbaka klättrat upp där vi är nu, säger kommunens miljöcontroller Johanna Wahlqvist.

Fler elbilar men tendensen bekymmersam

Lerum har under året bland annat lyckas öka antalet elbilar i verksamheten, genom att framförallt sektor Samhällsbyggnad förändrat sin flotta. Men Johanna tycker inte vi ska slå oss för bröstet och tycka att allt är frid och fröjd.

-          En av grunderna till granskningen är att visa hur kommuner och landsting står sig mot riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. I Lerums kommun har vi varit mer ambitiösa och sagt år 2020. Men trots de fina målsättningarna går utvecklingen faktiskt åt fel håll. Det gäller både i Sverige totalt, vilket Fordonsdiagnosen visar, och i Lerum. Vi har inte minskat vårt fossilberoende trots målet. Det är bland annat miljöbilsdefinitionen som förvirrar, ett fordon kan vara miljöbil men ändå drivas med fossila drivmedel. Därför står vi i Lerums kommun nu i startgroparna för att skapa en helhetsstrategi för inköp av fordon i framtiden. Det måste vi för att klara vårt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2020.

Frågor

Har du frågor kontakta Johanna Wahlqvist 0302-52 12 15 / johanna.wahlqvist@lerum.se.