Lerums kommun på plats 35 i Miljöaktuellts rankning

Publiceringsdatum : 2015-06-26

Lerums kommun hamnar i år på plats 35 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner efter deras miljöarbete. Det är tre placeringar bättre än förra året.

Kommunens etiska och miljömässiga krav i upphandling ger Lerum bra poäng, liksom att kommunens hela organisation är miljödiplomerad.

- Det känns bra att vi kliver fram några steg i år. Allt fler kommuner arbetar på ett bra sätt för klimatet, miljön och för en hållbar framtid. Det är positivt, säger Johanna Wahlqvist, miljöcontroller i Lerums kommun.

Lerum tappar poäng i området planering och stadsbyggnad. Bland annat för att kommunen bebyggt skyddsvärd natur eller god jordbruksmark.

- Målet är att förtäta i områden som redan är bebyggda och ligger nära kollektivtrafiken. Men ibland tas annan mark i anspråk när kommunen expanderar, säger Johanna Wahlqvist.

Mer information