Tågvissla för stängselarbete vid Aspen

Publiceringsdatum : 2015-09-09

Fram till 18 september bygger trafikverket stängsel längs spåren mellan Aspens och Aspedalens stationer. Därför ger tågen ljudsignal, dagtid.

Ljudsignal ska ges - av arbetssäkerhetsskäl - av tågen som kommer från Göteborg varje dag 7-18. Detta är på grund av dålig sikt i kurvan. Stängslet sätts upp för att förhindra att folk springer över spåren.

Eventuella ljudsignaler nattetid har inte med stängselarbetet att göra. Då är det snarare för att uppmärksamma personer som befinner sig i spårets närhet.