Information ändring taxa förskola, familjedaghem och fritidshem

Publiceringsdatum : 2015-06-09

Den 1 juli 2015 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem. Det är bara de hushåll som har en avgiftsgrundande inkomst över 42 000 kronor per månad som berörs av höjningen.

Anledningen till höjningen är en lagändring som innebär att högsta avgiftsgrundande inkomst per månad indexregleras årligen från och med 1 juli 2015. Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och hushåll höjs från 42 000 kronor till 42 890 kr under 2015.

Kontrollera att du angett rätt månadsinkomst. Du som angett att du accepterar högsta avgift och inte lämnat uppgift på exakt månadsinkomst för hushållet, kommer att få betala enligt högsta avgift från och med 1 juli 2015, om du inte anmäler att hushållet har inkomster som är lägre än 42 890 kronor per månad. Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida.

Länk till e-tjänst för inkomstuppgift hittar du nedan.