Utställning för detaljplan Stämånavägen

Publiceringsdatum : 2015-01-14

Onsdag 14 januari startade utställning av detaljplan för Stämånavägen i Lerum. Detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivningen finns utställt i kommunfoajén, kommunhuset, till 4 februari.