Vandalisering av Riddarstens vandringsleder

Publiceringsdatum : 2015-05-06

Det är många hundra timmars ideellt arbete som gör att vi har så fina vadringsleder och spår i kommunen. Extra tråkigt är det då med vandaliseringen av våra gemensamma platser i kommunen.

De senaste åren har framför allt Riddarstensområdet utsatts för skadegörelse. Om någon ser något – polisanmäl gärna!

Hundratals ideella timmar

Lerums kommun, tillsammans med ideella krafter, har under ett par år byggt upp ett fantastiskt fint och uppskattat vandringsledprojekt från Riddarsten och kring Tösjön-/ Häcksjölederna som byggt på gamla stiger som renodlats i ett spårsystem.  Efter renoveringen och ökad information med kartblad, spårskyltar, ledmarkeringar med mera verkar tillgängligheten ha ökat och därmed utnyttjandet. En viktig ingrediens i ett hållbart vardagsliv med hög livskvalitet.

Polisanmäl skadegörelse

Men de senaste två-tre åren har vandaliseringen ökat i området. Badplatsen är ofta skräpig, det har eldats på sittbänkar och spårskyltar har kastats eller förstörts.
Dessutom har varningsskylten före branten ovanför gamla skjutbanan vid Hallsås brutits sönder upprepade gånger, vilket kan innebära livsfara. Lerums kommun uppmanar alla som ser något att polisanmäla händelsen.

Ring 114 14 för att polisanmäla.