Svara gärna på enkäten i din brevlåda på måndag

Publiceringsdatum : 2015-10-22

SCBs medborgarundersökning pågår för fullt. Lerums kommun har nu en svarsfrekvens på 36 procent. Det är bra - men kan bli bättre.

Det är högre än genomsnittet för alla deltagande kommuner, som just nu är 35 procent. Statistiska Centralbyrån vill göra allt för att få in så många svar som möjligt.

Påminnelse kommer snart i din brevlåda

Efter helgen, den 26-28 oktober, får de som valts ut att delta men ännu inte svarat en andra påminnelse med en ny enkät.

Varför ska du svara SCB?

  • Ni som valts ut representerar ”er kommun i miniatyr”. Deras svar kan alltså inte ersättas med någon annans och är betydande för att ni ska få en så rättvis bild som möjligt.
  • Alla svar är anonyma.
  • Svaren är ett underlag för beslut om kommunens framtid.