Åklagaren lägger ner förundersökning om bedrägeri

Publiceringsdatum : 2015-12-17

I går, 16/12, meddelade åklagarmyndigheten att man lägger ner brottmålsutredningen mot företaget Systemteknik och dess företrädare eftersom bedrägeribrott inte går att styrka.

Det var i oktober 2014 som Lerums kommun polisanmälde företaget efter att en kontroll visat att en stor del fakturor som företaget skickat till Lerums kommun inte var korrekta.

-Vi gör alltid en polisanmälan vid misstanke om brott, förklarar Håkan Pettersson. Det är inte vår uppgift att utreda eventuella brott, det gör polis och åklagare. De har arbetat med frågan under mer än ett år och även inlett en förundersökning i ärendet. Vi är lättade över att det inte finns något brottsligt uppsåt, utan att förundersökningen om bedrägeri läggs ner.

Totalt rör det sig om över 2000 fakturor från företaget och av dem har Lerums kommun underlag till 175 stycken. Samtliga 175 innehåller felfaktureringar. Lerums kommun har vid flera tillfällen krävt in underlag från företaget för att kunna granska resterande fakturor. Dessa underlag har kommunen rätt att få enligt avtalet med företaget, men företaget har inte lämnat in underlagen till kommunen.

-Vi har begärt in underlag från företaget i över ett års tid, för att vi ska kunna reda ut hur deras fakturor stämmer med beställning och leverans, säger Håkan Pettersson, kommundirektör, Lerums kommun.

- Vi behöver fortfarande reda ut de fakturor där vi misstänker att företaget har debiterat Lerums kommun högre belopp än de har rätt till enligt avtalet. Eftersom vi inte har fått in underlag från företaget vet vi inte säkert hur stora belopp det rör sig om, men vår uppskattning är att det rör sig om drygt 3,2 miljoner kronor, och det beloppet håller vi inne till dess frågan är utredd, säger Håkan Pettersson.