Årets sista fullmäktige

Publiceringsdatum : 2015-12-09

Kommunfullmäktige torsdag 17 december i Dergårdsteatern. Sammanträdet börjar klockan 18.30.

Innan sammanträdet kommer Martin Sande och Johan Åkesson att hålla ett föredrag om
demokrati, inflytande och delaktighet. Föredraget kommer att fungera som en inledning till den allmänpolitiska debatten om demokrati och inflytande.

Dessutom: Utvärdering av kommunstyrelsens nya organisation med fem kommunalråd och kommunstyrelsens utskott. En omdebatterad sak.

Läs mer om mötet här >>