Bra betyg för Lerums miljöarbete

Publiceringsdatum : 2015-12-07

100 procents förnybar el i Lerums kommuns byggnader. Miljöarbetet i kommunen ger resultat, visar en färsk rapport.

Lerums kommun har idag 100 procent förnybar el i egna lokaler och ligger i topp när det gäller förnybar energianvändning. Lerum ligger också högt vad gäller solcellsproducerad el och värme. Det framgår av en rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Energimyndigheten presenterade i förra veckan. I rapporten jämförs resultaten för Sveriges kommuner, och Lerum hamnar högt.

Sedan underlaget till rapporten samlades in har kommunens miljöarbete fortsatt framåt. Andelen förnybar energi till uppvärmning och el har ökat i och med att de sista oljepannorna byttes ut mot pelletspannor under 2015. Kommunen har dessutom 16 solenergianläggningar som producerar el och värme.

- Lerums kommun har en vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2015, och rapporten är ett kvitto på att vårt systematiska arbete med miljöfrågor ger resultat, säger Leif Nygård och Mattias Ström, chefer för kommunens fastigheter.

Rapporten, Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i kommuner och landsting, finns att läsa på SKLs webbplats: http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/energiochklimat.4538.html