Bussvändning på parkeringen vid Tolleredsskolan

Publiceringsdatum : 2015-12-03

Följande yta (gul) vid Tolleredsskolan kommer behövas för bussvändning t o m vecka 51 i samband med broarbeten på Volrath Bergs väg.

Det är viktigt att det inte parkeras här, grindar kommer spärra av delar av ytan och viss skyltning sätts upp.

Från och med fredag 4 december (preliminärt) kommer bussarna inte trafikera hållplatserna Mossen och Brännabben utan det kommer hänvisas ner till Tollered skola framförallt. Skyltar kommer upp vid hållplatserna med info. Obs! Detta påverkar inte skolskjutstrafiken som kommer gå som normalt.