80 nya lägenheter i Tollered

Publiceringsdatum : 2016-06-21

Nu är markanvisningstävlingen för Tollered avgjord. Efter att detaljplanen är klar kan Tollered komma att få 85 nya bostäder, både hyresrätter, småhus och bostadsrätter.

Nya bostäder på gång i Tollered

Tidigare i år hölls en markanvisningstävling för bostäder i Tollered. En markanvisningstävling innebär att byggherrar, i samarbete med arkitekt, kan skicka in förslag på hur de vill bebygga ett område.

Åtta förslag lämnades in och den 15 juni beslutade kommunstyrelsen att anta det förslag som kallas "Brännabbens skogsbacke", som ska ge 85 nya bostäder i Tollered. 50 av dem blir hyresrätter, 15 blir småhus och 20 blir bostadsrätter.

Förslaget är framtaget av Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter.

illustration över området i Tollered med ett 20-tal huskroppar i terrängenFoto av: Derome Hus AB och Arkkas arkitekter

Juryns motivering

"Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025."

Juryn konstaterar att "Brännabbens skogsbacke" bidrar på flera sätt till Lerums kommuns vision 2025; miljöklassad byggnation (silver), god dagvattenhantering, träkonstruktion, goda förutsättningar för solenergi, byggnaders livscykel, samt olika idéer som kan stärka den sociala hållbarheten.

Förslaget är väl format efter platsens karaktär och terräng och mellan husen skapas attraktiva utomhusmiljöer för de boende. Bostäderna får en känsla av trygg bruksmiljö men också av modern arkitektur. Fokus ligger på mindre lägenheter (1-4 rum och kök).

Området som berörs är en del av fastigheten Tollered 4:47, Mossen och Brännabben i Tollered. Nästa steg i processen är att kommunen tar fram en detaljplan i samarbete med exploatören och tidigast 2018 kan byggnationen starta.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen