Nyheter 2016

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 

 1. Siluett av stad Foto av: Lerums kommun

  Lokalisering av bostäder till nyanlända och övriga bostadsmarknaden

  Publiceringsdatum: 2016-10-20 Den 18 maj tog kommunstyrelsen beslut om vilka tomter förvaltningen ska arbeta vidare med, för tidsbegränsade och permanenta bostäder till nyanlända och till övriga bostadsmarknaden. Beslutet innebär att förvaltningen fortsätter arbetet genom att söka tidsbegränsade bygglov för villavagnar och moduler på följande fastigheter, med tillhörande begränsningar: Lerum…

 2. Förskolebarn medverkar i designprocess Foto av: Pia Schmidtbauer

  Förskolebarn i Floda bidrar till designprocess

  Publiceringsdatum: 2016-09-30 − Ett klätterträd! Det är verkligen en bra skatt, ropar Kerstin, och rusar mot den stora boken med tätt sittande grenar. Hon är fem år och går på skattjakt tillsammans med sina förskolekompisar på Montessoriskolan Floda Säteri. Det är inte vilken skattjakt som helst, utan barnen upptäcker sin närmiljö tillsammans med arkitektstudenten Ulrika Lindahl. − Jag är…

 3. Dementi av artikel i Lerums Tidning den 28 september

  Publiceringsdatum: 2016-09-30 Det är inte klart för byggstart av permanenta hyresrätter i Hunstugan, Bråta och Drängsered, som Lerums Tidning skriver den 28 september. Tidningen skriver att det är klart för byggstart av 52 hyreslägenheter på de angivna fastigheterna. Det stämmer inte. Flera företag har visat intresse för att bygga hyresbostäder i Lerum. Av dem är tre företag aktuella för att få…

 4. publik fullmkätige i Lerum Foto av: Lerums kommun

  Kommunfullmäktige ikväll på Dergårdsteatern

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Kommunfullmäktige startar klockan 18.00 torsdag 29 september. Sammanträdet inleds med att representanter från Jutabo och Hökerum berättar om hur de ser att området kring Konsumtomten och Tingshuset i Lerums centrum kan utvecklas. Dessutom finns ärenden om Västtrafikkort till alla ungdomar, bildandet av nytt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och arbetet med…

 5. Första spadtag Blå torget Foto av: Lina Cavallin

  Första spadtaget för Blå torget i Floda

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Nu har det första spadtaget tagits för byggnation av Blå torget i Floda. Barn från Timmeråsens mobila förskola var med och greppade den stora spaden tillsammans med kommunalråd, fastighetsägare och representanter från Floda BID. I den första etappen sker byggnationen på den idag redan hårdgjorda ytan mellan Säveån och vårdcentralens och folktandvårdens lokaler. Den…

 6. Bostadsfokus på kommunfullmäktige

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Kommunfullmäktige har flera bostadsfrågor på sitt bord på mötet ikväll, den 29 september. Om kommunen ska bilda ett allmännyttigt bostadsbolag är ett av ämnena på agendan. Ett annat är förslaget om bostadsförsörjningsprogram, som politikerna ska ta ställning till. Förslag på hur konsumtomten och området kring tingshuset kan utvecklas presenteras också för politikerna…

 7. Nu blir vi ännu bättre på att möta personer med demens

  Publiceringsdatum: 2016-09-28 Befolkningen i landet blir allt äldre, och fler drabbas av demenssjukdom. Nu har Sektor stöd och omsorg anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, och gör en utbildningsinsats bland medarbetare, för att möta invånarnas behov och höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, ger…

 8. Laddstolpe ur funktion

  Publiceringsdatum: 2016-09-26 Laddstolpen för elbilar vid Bagges torg i Lerums centrum är tillfälligt ur funktion. Vi väntar på reservdelar för att kunna reparera den, och hoppas att laddstolpen kan vara i bruk igen inom kort. Närmaste offentliga laddstolpar finns vid Norsesunds station (fyra stycken) och vid Allum i Partille.

 9. Anhörigdagen 6 oktober

  Publiceringsdatum: 2016-09-26 Välkommen till Träffpunkten för anhöriga på nationella anhörigdagen. Anhörigstödet bjuder på tårta och så provar vi på Mindfull yoga.   Plats: Riddarstenshöjden 9 Lerum Tid: 13.00-16.00 (Mindfull yoga kl.14).     Varmt välkomna! För mer information kontakta anhörigstödet 0302-52 22 39, 0302-52 19 68.

 10. Jordnötter med skal. Foto av: Shutterstock

  Inget nötslarv på Lerums restauranger

  Publiceringsdatum: 2016-09-23 Restaurangerna i kommunen sköter sin hantering av jordnötter. Det står klart efter miljöenhetens årliga livsmedelsprovtagning. Miljöenheten har tagit prover på jordnötter och jordnötssås hos restauranger. Proverna har analyserats för ämnen som aflatoxiner, salmonella och bacillus cereus som kan förekomma i nötter som förorenats av jord, vatten eller…

 11. Byggnation av parkeringshus. Foto av: Åsa Thulin

  Nu växer parkeringshuset i centrala Lerum

  Publiceringsdatum: 2016-09-20 Nu växer parkeringshuset i snabb takt. Med det följer en del tunga transporter, från onsdag den 21 september. Lördag och söndag den 24 och 25 september pågår arbeten för kommande moment i byggnationen. Från och med måndag den 26 september, och cirka tolv veckor framåt, kommer flera tunga transporter om dagen med betongelement till parkeringshuset. Välj gärna en annan…

 12. Vattenavstängning i södra Gråbo

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 På Brännetvägen, Hultvägen, Kälkvägen kommer Vattentillförseln att stängas av tillfälligt på grund av underhållsarbete på VA-ledningsnätet tisdag. Avstängning kommer att ske från klockan 8 till senast kl 16. Vid frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53 eller Magnus 0302-52 24 54.

 13. Nu är det dags att beställa radonmätning

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 Beställning för långtidsmätning av radon i inomhusluft bör göras mellan den 1 oktober och den 31 januari. Det är för att en långtidsmätning ska hinnas med under mätsäsongen som pågår under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april. Cirka tre månader ska hylsorna sitta uppe i bostaden för att ge ett årsmedelvärde.

 14. Begränsad framkomlighet på Godhemsbacken

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 Lerums kommuns VA-enhet kommer med start måndag 19 september att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomlighet på Godhemsbacken kommer att bli begränsad. De boendes dricksvattenförsörjning kommer inte att påverkas. Vi frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.

 15. Toalett i guld med konfetti bakom. Foto av: Lerums kommun

  Nu drar Hygienveckan 2016 igång med toafokus och rena händer

  Publiceringsdatum: 2016-09-16 Skoltoaletten och rena händer står i fokus när årets hygienvecka drar igång under vecka 38. I Lerums kommun kan skolklasser bland annat tävla om tips för en bra skoltoalett. Det händer mycket runt om i Västra götaland under hygienveckan. Förskolor i kommunen sätter fokus på rena händer. En lärorik och inspirerande film finns för den som behöver övertygas, från…