Arbeten vid Flodamotet hela veckan

Publiceringsdatum : 2016-06-19

Till veckan kommer Trafikverket att genomföra arbeten vid Flodamotet. De ska åtgärda en kollapsad dagvattentrumma.

 Vad kommunen vet så kommer arbetet endast ske på grönområden, och bör därmed inte ha någon större påverkan på trafikflödet.