Avstängning av Stationsvägen

Publiceringsdatum : 2016-08-12

Fredagen den 12 augusti kl 09 stängs ett körfält av på del av Stationsvägen. Aktuell sträcka för avstängningen är från bron fram till korsningen Stationsvägen/Adelstorpsgatan, se karta. Då endast ett körfält är öppet kommer trafiken att styras av signalreglering vilket medför begränsad framkomlighet på den aktuella sträckan från och med fredagen den 12 augusti till och med december 2016.

Orsaken till avstängningen av ett körfält är att vägen behövs som arbetsyta vid byggandet av parkeringshuset. Avstängningen pågår /gäller fram till december 2016.
Gång- och cykeltrafiken berörs inte.

Lerums kommun ber or ursäkt för de eventuella problem som detta medför.