Nu är det dags att beställa radonmätning

Publiceringsdatum : 2016-09-19

Beställning för långtidsmätning av radon i inomhusluft bör göras mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Det är för att en långtidsmätning ska hinnas med under mätsäsongen som pågår under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april. Cirka tre månader ska hylsorna sitta uppe i bostaden för att ge ett årsmedelvärde.