Informationsmöten om bostäder i alla kommundelar

Publiceringsdatum : 2016-05-04

Lerums kommun behöver på kort tid ta fram bostäder till nyanlända. Från den 1 mars 2016 gäller en lag som innebär att alla kommuner har skyldighet att ordna bostad till nyanlända, som Migrationsverket anvisar dem.

Lerums kommun ska i år ordna bostäder till 170 nyanlända, personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Ambitionen är att på sikt bygga hyresrätter för att möta efterfrågan på den ordinarie bostadsmarknaden, i alla kommundelar.

För att klara lagkravet och snabbt ordna bostäder upphandlar kommunen, i ett första steg, villavagnar och bostadsmoduler för 50-75 personer. 

Karta med kommunala tomter, med möjlighet för bostäder, finns nedan under Mer information, och på medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg.

Informationsmöten

Lerums kommun bjuder in till informationsmöten där vi presenterar förvaltningens förslag till var bostäderna kan komma att placeras och hur kommunen arbetar med integration. Mötena inleds med en presentation på cirka 30 minuter, sedan finns en timme avsatt för frågor.

Tid och plats

Samtliga möten startar klockan 19 och håller på som längst till klockan 20.30. Lokalerna har begränsat antal platser, och vi kan inte ta in fler än lokalerna klarar ur brandsäkerhetssynpunkt. Blir det fler som inte får plats, kör vi ett extra möte direkt efter det första mötet, med ett snabbt publikbyte.

 • Sjövik - 9 maj, Östad församlingshem
 • Gråbo - 10 maj, Röselidsskolans matsal
 • Stenkullen - 11 maj, Stenkulans matsal
 • Lerum -  12 maj, Torpskolans aula
 • Floda - 17 maj, Missionskyrkan i Floda

Frågor och svar om villavagnar och modulhus

När leveraras de?

När upphandlingen är klar, är beräknad leverans av villavagnar från vecka 27. Beräknad leverans av modulhus är i augusti-september.

Vad är det för standard på villavagnar och modulhus?

Villavagnarna kan liknas vid fritidshus med året-runt-standard. Det finns vatten, avlopp och värme i boendet. Villavagnar är en tillfällig lösning i väntan på mer långsiktigt boende. Idag byggs många typer av bostäder i form av moduler.

Var kommer villavagnarna och modulhusen placeras?

Karta med kommunala tomter möjliga för bostäder finns nedan under Mer information. Tomter där villavagnar och moduler eventuellt placeras är mark som inte är planerad för permanent bebyggelse de närmaste åren. Det är ännu inte beslutat vilken typ av bostäder det blir på de olika tomterna. Kartan visar tomter som kommunen äger där det är tekniskt möjligt att ha bostäder, och hur många bostäder som maximalt skulle kunna byggas där.

Hur har tomterna valts ut?

Vad gäller tomter för placering av villavagnar och modulhus tittar vi på följande faktorer:

 • Tillgång till vatten och avlopp
 • Anslutning till väg
 • Avstånd till service och kollektivtrafik
 • Buller
 • Plan mark
 • Naturvärden
 • Geoteknik

Var kommer de permanenta bostäderna byggas?

Kommunen kommer i första hand att upplåta befintliga byggrätter inom detaljplan för permanenta bostäder. Kommunen har inventerat mark i hela kommunen för att hitta lämpliga tomter, där byggentreprenörer kan få möjlighet att bygga, på kort och lång sikt.

Vad kostar villavagnar och moduler?

Kostnad för villavagnar och modulhus vet vi när anbuden kommer in. Kostnaden tas från kommunens investeringsbudget.

Kostnader för moduler uppskattas till ungefär 23 000 kr/kvadratmeter. Villavagnar beräknas kosta från 300 000 kronor styck och uppåt.