Dementi av artikel i Lerums Tidning den 28 september

Publiceringsdatum : 2016-09-30

Det är inte klart för byggstart av permanenta hyresrätter i Hunstugan, Bråta och Drängsered, som Lerums Tidning skriver den 28 september.

Tidningen skriver att det är klart för byggstart av 52 hyreslägenheter på de angivna fastigheterna. Det stämmer inte. Flera företag har visat intresse för att bygga hyresbostäder i Lerum. Av dem är tre företag aktuella för att få så kallad markanvisning med möjlighet att få uppdraget att skapa permanent byggnation av hyresrätter på tomterna:

  • Hunstugan 1:115 – Lisa och Johan Jansson Bygg AB
  • Bråta 1:36 och Bråta 2:104 – Laborint International Services AB
  • Drängsered 1:118 och Drängsered 1:119 – GBJ Bygg AB

De föreslagna byggföretagen kommer, precis som alla som vill bygga, följa den vanliga bygglovsprocessen. Kommunstyrelsen har ännu inte tagit beslut om markansvisning och bygglovsansökan är inte inlämnad för någon av fastigheterna än.