Vad görs för ett renare vatten i Mjörn?

Publiceringsdatum : 2016-07-05

Nu har Anten-Mjörnkommittén (ett samarbetsorgan för renare vatten i Anten och Mjörn) utgivit ett nytt nyhetsbrev.

Där kan du läsa om det arbete som görs i Lerums och Alingsås kommuner för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna Anten och Mjörn. Även frågor som rör områdets växt- och djurliv behandlas.

Läs mer via denna länk >>