Begränsad framkomlighet på Godhemsbacken

Publiceringsdatum : 2016-09-19

Lerums kommuns VA-enhet kommer med start måndag 19 september att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomlighet på Godhemsbacken kommer att bli begränsad.

De boendes dricksvattenförsörjning kommer inte att påverkas. Vi frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.