Förbud mot all eldning på marken

Publiceringsdatum : 2016-06-05

Från och med idag, 5 juni, och tillsvidare råder eldningsförbud i stora delar av Göteborgsområdet, även i Lerums kommun.

På grund av en längre periods torka och ogynnsamt väderleksförhållande inom kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera.

Kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför beslutat om att det skall råda förbud mot eldning utomhus.

Förbudet gäller all typ av eldning och grillning på marken.

Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök omfattas inte av beslutet.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Räddningstjänsten uppmanar till mycket stor försiktighet vid all typ av aktivitet som kan orsaka brand i terrängen.

Räddningstjänsten Storgöteborg