Förskolebarn i Floda bidrar till designprocess

Publiceringsdatum : 2016-09-30

− Ett klätterträd! Det är verkligen en bra skatt, ropar Kerstin, och rusar mot den stora boken med tätt sittande grenar.

Hon är fem år och går på skattjakt tillsammans med sina förskolekompisar på Montessoriskolan Floda Säteri. Det är inte vilken skattjakt som helst, utan barnen upptäcker sin närmiljö tillsammans med arkitektstudenten Ulrika Lindahl.

− Jag är intresserad av hur man tar tillvara på människors input i designprocessen. Om vi skapar miljöer för barn så måste vi också involvera dem, säger Ulrika, som gör sitt examensarbete i Lerums kommun.

Spindelskogen i Floda ska växa nästa år. Ulrika leder sex workshoppar med barnen och deras idéer och skisser kommer att ge uppslag till den nya parkens utformning.

− Nu ser jag svängen där framme! Jag ser den på kartan också, säger Edgar nöjt och travar fram i rask takt.

Att orientera med kartans hjälp är inga problem. Svårare att inte snubbla i terrängen samtidigt som alla sinnesintryck slår emot en. Gråsuggor och maskar kommer i barnens väg.

− Genom att vara på plats med barnen och se hur de rör sig, får jag en ökad platskännedom. Deras fascination över klätterträdet överraskade mig. Jag trodde mer att de skulle uppskatta närheten till vattnet, säger Ulrika.

I slutet av oktober ställs barnens perspektiv på den blivande parken ut på biblioteket i Floda. Materialet lämnas också över till de arkitekter som ska rita parken. Dialogen med förskolebarnen är ett komplement till tidigare dialog som gjordes inför anläggningen av Spindelskogen.