Fråga oss 16 maj klockan 16-18

Publiceringsdatum : 2016-05-13

Ska du renovera eller bygga nytt? Måndagen 16 maj kl 16.00-18.00 kan du träffa oss och få tips och vägledning innan du startar projektet.

  • Behövs bygglov? Vilka byggregler gäller?
  • Tips när du köper byggentreprenad och skriver avtal med hantverkare
  • Hållbara byggmaterial när du renoverar och bygger nytt
  • Funderat på solceller? Vilka regler gäller?

Träffa rådgivarna

  • Bygglovsrådgivare
  • Konsumentvägledare
  • Energirådgivare
  • Byggnadsantikvarie

Välkommen till Kommunhuset, Bagges torg,
Kostnadsfritt, ingen anmälan. Vi bjuder på frukt och dricka.

Läs mer eller maila oss

www.mittbygge.se hittar du information och kan ansöka om bygglov digitalt.
www.lerum.se/konsument
bygglovsenheten@lerum.se
energiradgivning@lerum.se
konsument@lerum.se