Lerums kommun omdiplomerad för Miljödiplom 2016

Publiceringsdatum : 2016-06-30

Den 27 juni kom beskedet att Lerums kommunförvaltning för fjärde året i rad fått ett förnyat Miljödiplom.

- Det känns bra att vi fortsätter på den inslagna vägen genom att klara miljödiplomeringen i år igen. Det visar att vi är på god väg mot vår vision, att bli Sveriges ledande miljökommun, säger kommundirektör Håkan Pettersson.

Stort engagemang bland medarbetarna

I juni månad har miljörevisorerna granskat kommunens dokumentation kring miljödiplomet och gjort besök på ett antal enheter i kommunen. De kan konstatera att Lerums kommun kommit långt i sitt miljöarbete tack vare beslutet att bli Sveriges ledande miljökommun, det pågår många projekt och finns ett stort engagemang hos medarbetarna.
- Att vara miljödiplomerad innebär att kommunförvaltningen aktivt arbetar med att minska vår miljöpåverkan, säger Ellen Thersthol, miljöcontroller på utvecklingsenheten. Vi följer regelbundet upp vårt miljöarbete och en av våra styrkor är att vi integrerat miljöfrågan i våra ordinarie styrkedjor. Rent miljömässigt innebär det exempelvis att vi minskat vår energiförbrukning och ökat andelen inköp med miljömärkning.

Krafttag mot fossiloberoende

Självklart finns det områden där Lerums kommun kan förbättra i sitt fortsatta arbete med miljön.
- Ett område som vi har haft svårt att komma åt tidigare är klimatutsläpp från vår egen fordonsflotta. Nu har förvaltningen tagit krafttag i arbetet för att utvecklingen mot fossiloberoende ska gå snabbare, en viktig pusselbit för att bli Sveriges ledande miljökommun.