Har du betalat rätt avgift?

Publiceringsdatum : 2016-02-03

Har du haft barn på förskolan eller fritids? Nu stämmer kommunen av den inkomstuppgift som låg till grund för avgiften för de familjer som hade barnomsorg eller skolbarnsomsorg under 2014. Om inkomsten inte stämmer, kommer avgifterna att korrigeras.

De familjer som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2014 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Det är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om familjens inkomst 2014 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, kommer en korrigering av avgifterna att göras. Det kan leda till att familjer får en återbetalning eller en faktura på mellanskillnaden.