Har du en dricksvattenbrunn

Publiceringsdatum : 2016-05-19

Nu har du möjlighet att göra en insats för miljön! I dagarna gör Trafikverket en inventering av dricksvattenbrunnar i kommunen.

Syftet är att undvika att bespruta känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen. Du kan hjälpa till genom att berätta var eventuella brunnar på din fastighet finns. Om du äger en fastighet nära järnvägen får du från Trafikverket en blankett med tillhörande karta och information om hur du går tillväga. Håll utkik i brevlådan!