Lerums kommun startar demensteam

Publiceringsdatum : 2016-01-27

Nu startar hemtjänsten i Lerums kommun ett demensteam. Önskan att bo kvar hemma är ofta stor. Demensteamet startar för att möta det ökande behovet.

- Att kunna bo kvar hemma har stor betydelse då trygghet och igenkänning är extra viktigt vid minnessvikt, säger Malin Friberg, enhetschef Sektor stöd och omsorg.

Teamet vänder sig till de med demenssjukdomar som kan och vill fortsätta att bo hemma. En bedömning görs för att se vem som har behov av insatser från teamet. Medarbetarna har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor med demenssjukdomar och en demenssjuksköterska är knuten till gruppen. Teamet består av sex undersköterskor som kommer att arbeta i hemtjänsten Lerum norr.