Hur vill du resa i framtiden?

Publiceringsdatum : 2016-04-28

Hur reser du idag? Hur vill du resa i morgon? Vi behöver din hjälp. Kom på workshop den 10 maj och dela med dig av din syn på ett hållbart resande i Lerum.

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. I det arbetet är hållbart resande ett prioriterat område. Nu kan du aktivt vara med och påverka för ett hållbart resande i Lerum.

Lerum deltar i projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Har du tankar om hur Lerum skulle kunna bli en mer attraktiv ort för cykling? Eller har du idéer som rör pendling och matinköp? Är din familj beroende av flera bilar för att få att vardagen att fungera? Eller är du kanske en av dem som har svårt att få hämtning och lämning av barn att gå ihop med önskan om att åka kollektivt?

Workshop den 10 maj

Kom och dela med dig av synpunkter och tankar. Välkommen på workshop.

  • Datum - tisdag 10 maj
  • Tid - workshop 17.30-20. Fika från klockan 17. Vi bjuder på smörgås och kaffe.
  • Plats - Kommunhuset på Bagges torg i Lerum

Vi behöver din hjälp att kartlägga dagens behov för att kunna utveckla morgondagens transporttjänster. Vi söker dig som pendlar till eller från Lerum, och/eller bor på orten, och som har idéer som kan göra Lerum till en attraktiv och hållbar plats att bo och arbeta på.

Du hittar länk till anmälan under Mer information nedan. Där hittar du också en länk där du kan läsa mer om projektet. I samverkanprojektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen vill kommunen tillsammans med samarbetspartners underlätta att resa hållbart.

Tillsammans utvecklar vi  Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Lerums kommun, Ale kommun, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT, Mistra Urban Futures, Alebyggen, Derome hus, Skanska, HSB, Jutabo, Förbo, Wallenstam, Handelsbanken Lerum, Handelsbanken Nödinge, Svensk fastighetsförmedling, ICA Sverige, ICA Räkmackan Nödinge, ICA Sparköp Lerum,CleverApps Sweden, Bzzt, Västtrafik.

För mer information

Lisa Sakshaug