Inga träd på spåren, tack!

Publiceringsdatum : 2016-02-24

Nu gör Trafikverket Västra Stambanan säkrare genom Lerums kommun. Träd intill spåren avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåren. Arbetet utförs av Trafikverkets entreprenör Klättermusen Trädvård AB och beräknas pågå till och med mars.

Arbetet kan medföra buller vid körning med maskiner, röjning och avverkning. Vissa områden kommer att spärras av under tiden som arbetena pågår. Vänligen respektera dessa avspärrningar och håll säkerhetsavstånd till trädfällarna.

Trafikverket har tillsammans med Lerums kommun planerat den naturvårdshänsyn som ska tas längs järnvägen. För att gynna biologisk mångfald lämnar vi de avverkade träden i vissa områden som död ved, en bristvara i landskapet. Många hotade arter, till exempel olika insekter, fåglar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad.

Frågor om trädsäkring ställs till Trafikverket:
Ingemar Lundin, 070-222 35 50

Frågor om naturhänsyn ställs till Lerums kommun:
Maria Magnusson, 0302-52 11 04