Internationella HBTQ-dagen

Publiceringsdatum : 2016-05-17

Idag är det den internationella dagen mot homo-. bi- och transfobi och då uppmärksammas homofobi, hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Dagen har uppmärksammats runt om i världen sedan 2004, och har sin bakgrund i det beslut som WHO (Världshälsoorganisationen) fattade 1990 om att inte längre klassa homosexualitet som en sjukdom.

Rätt av vara sig själv

Trots framsteg i arbetet för HBTQ-personers rättigheter så utgör homo-, bi- och transfobi ett stort problem världen över. En studie genomförd av EU:s byrå (2013) för grundläggande rättigheter visar att i snitt varannan hbtq-person utsatts för diskriminering eller känt sig trakasserad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Idag pryds därför kommunens officiella flaggstänger med regnbågsflaggan för att uppmärksamma människors rätt att vara sig själva.

West Pride 8-12 juni 

Vill också passa på att tipsa om West Pride​ - HBTQ-festivalen i Göteborg som detta år äger rum den 8-12 juni. West Pride är en kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Programmet bjuder på föreläsningar, föreställningar, utställningar, musik och annat trevligt.