Kommunfullmäktige 25 februari

Publiceringsdatum : 2016-02-25

Torsdag, klockan 18.00, är det dags för fullmäktigemöte i Torpskolans aula i Lerum.

Alla är hjärtligt välkomna!

Ärendeförteckning

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Vid sammanträdet förekommande avsägelser från förtroendeuppdrag

4 Vid sammanträdet förekommande fyllnadsval

5 Anmälan av nya motioner

6 Anmälan av nya medborgarförslag

7 Anmälan av nya frågor

8 Anmälan av nya interpellationer

9 De förtroendevalda revisorernas granskning av beredningarnas roll i styrkedjan

10 Svar på interpellation om Lerums kommuns hjärtstartare och Hjärtstartarregister ställd av Svante Karlsson (M)

11 Uppföljning av kvalitetsnivåer för kommunens måltidsverksamhet

12 Motion om åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar väckt av Ralf Dahlgren (SD)

13 Motion om kulturhus i Aspenkyrkan väckt av Marita Snällman (M) och Alexander Abenius (M)

14 Motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen väckt av Rutger Fridholm (MP) och Daniel Eriksson (MP)

15 Motion om kollektivtrafik till fritidsverksamhet väckt av Dennis Jeryd (S)

16 Motion om arbetskläder för äldreboende och hemtjänsten samt förskolepersonal, ställd av Ingrid Swenson (SD)

17 Motion om kommunägt vindkraftverk för våra barn ställd av Dennis Jeryd (S) och Rutger Fridholm (MP)

18 Motion om markanvisningspolicy ställd av Lill Jansson (L)

19 Motion om billigare bostäder ställd av Anna Lena Mellquist (S)

20 Motion om att bygga mer i trä ställd av Lennart Wassenius (C) och Christopher Hansson (C)

21 Motion om att bygga mer i trä ställd av Eva Andersson (C)

22 Medborgarförslag om fastigheten Solgärde

23 Medborgarförslag om att lista värdefulla byggnader i kommunen