Lerum har landets lägsta energiförbrukning

Publiceringsdatum : 2016-09-07

Near4you, en företagsgrupp inom VVS har undersökt hur energiförbrukningen ser ut i kommunernas fastigheter. Lerum har allra lägst energiförbrukning, sett till antal invånare!


- Vi har länge arbetat målmedvetet med att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler och vi visste att vi har gjort ett bra jobb, men vi är både överraskade och förstås glada över att den här granskningen sätter oss på första plats i landet, säger Leif Nygård, chef för kommunens verksamhetslokaler i Lerums kommun.


- Vi har jobbat med vår vision att år 2025 bli Sveriges ledande miljökommun sedan 2010 och bland annat ställt om uppvärmningen så att kommunens alla fastigheter sedan en tid är helt fossilfria, vi stimulerar privatpersoner att bygga miljösmart genom rabatt på bygglovsavgiften, all gatubelysning har bytts ut till energibesparande ljuskällor och hela kommunförvaltningen är dessutom miljödiplomerad, vilket bland annat innebär att vi är noga med styrning av ljus, värme och ventilation.


I Lerums kommun finns också Noisun, ett EU-projekt som undersöker om det går att kombinera bullerskydd med solfångare.


Läs mer om kommunens miljöarbete här: http://www.lerum.se/Vision2025/

Läs mer om Noisun: https://noisun.wordpress.com

Near4you:s rankinlista hittar du här:
http://www.near4you.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Energiindex-kommuntabell-2016-09-01.pdf