Lerums miljöarbete på 25:e plats i Sverige

Publiceringsdatum : 2016-06-30

Varje år rankar miljötidningen Aktuell Hållbarhet Sveriges kommuners miljöarbete. 2016 kom Lerums kommun på 25:e plats, vilket innebär en klättring med tio platser jämfört med året innan.

I kommungruppen ”förortskommuner till storstäderna” ligger Lerum på 6:e plats av 38.
- Det här är ett bevis på att Lerums långsiktiga och ambitiösa hållbarhetsarbete ger resultat, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande. Det är ett måste om vi ska nå Vision 2025, att bli Sveriges ledande miljökommun.

Tuffare än någonsin

Rankingen bygger på en enkät som kommunerna svarar på och nyckeltal som rapporterats tidigare. Årets enkät var tuffare än någonsin – frågorna i enkäten byts ut i takt med att kommunernas miljöarbete förbättras.
- Bakom varje poäng ligger ett omfattande arbete och det är tätt bland kommunerna i toppen. Därför känns det extra bra att placera sig så bra som vi gjort, fortsätter Dennis Jeryd.

Långt framme inom energi och lokaler

Enkäten berör alla miljöområden som är aktuella för Sveriges kommuner. För Lerums del ligger kommunen långt fram när det gäller energi och lokaler, men även att hela kommunförvaltningen är miljödiplomerad är viktig i bedömningen.

Utvecklingspotential inom naturvård

Ett område där vi kan utveckla vårt arbete är naturvård och biologisk mångfald, något som många kommuner i Sverige behöver fokusera på.
- Vi jobbar ju löpande med att bli bättre på alla områden, inte minst naturvård, säger Dennis Jeryd. Ett viktigt verktyg är förstås att titta på vad toppkommunerna gjort och vilka lösningar vi kan använda oss av även i Lerum.