Nu blir vi ännu bättre på att möta personer med demens

Publiceringsdatum : 2016-09-28

Befolkningen i landet blir allt äldre, och fler drabbas av demenssjukdom. Nu har Sektor stöd och omsorg anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, och gör en utbildningsinsats bland medarbetare, för att möta invånarnas behov och höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

Det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, ger omvårdnadspersonal stöd för strukturerat arbete med att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

- Generellt hos personer med demenssjukdom förändras hjärnan och det medför allt större brister i bland annat minne, tidsuppfattning och abstrakt tänkande. Hur man drabbas varierar mycket från person till person. Ibland kan personen kommunicera sitt mående här och nu, men inte hur man mått sista veckan. För att kunna göra livet bättre för de här personerna, behöver omvårdnaden grundas på observationer, iakttagelser och skattningar av symtom med stöd av en skala. Teamet, som består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut, analyserar resultatet. Analysen resulterar i riktade omvårdnadsåtgärder för varje enskild person, med kontinuerliga uppföljningar. Målet är att minska symtomen, och därmed förbättra livskvaliteten, säger projektledare Evabritt Johansson.

Personal från Ekebacken, dagverksamheterna, demensteamet i hemtjänst Lerum norr och till dessa enheter kopplade sjuksköterskor, fysio-och arbetsterapeuter, har tidigare utbildats. Under september har omvårdnadspersonal, enhetschefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Tuvängen och Hedegården haft sina utbildningsdagar.