Ny bymiljöväg på Hedeforsvägen

Publiceringsdatum : 2016-02-24

Hedeforsvägen har byggts om till bymiljöväg, som ska ge ökad framkomlighet samt en tryggare och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Den befintliga bilvägen har gjorts om till ett enda körfält för trafik i båda riktningarna. Vägrenen är nu betydligt bredare på ömse sidor om körfältet och är framför allt till för cyklister och gångtrafikanter. Som bilist ska du använda vägrenen vid möte.

För att säkerställa lägre hastigheter och guida dig som bilist rätt i körbanan finns nu ett par avsmalningar och vägkuddar längs Hedeforsvägen. Fasta avsmalningar finns vid de busshållplatser som är planerade. Därmed kan inte fordon passera bussen då den står inne för att hämta eller lämna passagerare.

Bymiljövägens effekter har utvärderats av en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet, som konstaterar att hastigheten sänks och trafiksäkerheten höjs. Både fordonsförare, gångtrafikanter och cyklister anser att de fått bättre förhållanden. Bymiljöväg används bland annat i Danmark och Nederländerna.

Oavsett vägtyp måste alla trafikanter visa varandra hänsyn i trafiken; en bymiljöväg är inget undantag.