Ny förskola i Stenkullen

Publiceringsdatum : 2016-03-10

Nu byggs Åkerslätts förskola i Stenkullen. Nya fräscha lokaler med hög miljöstandard och direkt anpassad till förskolans gemensamma förhållningssätt till barnen.

Vi ser framför allt pedagogiska men även praktiska vinster med Åkerslätts förskola, säger Bente Törnqvist, förskolechef Stenkulans enhet.

Invigning april 2017

Lerums kommun förbereder Stenkullen för framtiden. Åkerslätts förskola kommer att ligga mitt emot Vättlehallen och beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor. För den nya förskola, på drygt 1200 kvadratmeter i två våningsplan, sätts spadarna i marken i april med invigning ett år senare. Åkerslätts förskola byggs - liksom alla nybyggnationer i kommunen - med högt miljötänk, i jämförelse med klassificeringen miljöklass guld.
- Det här är en garanterat giftfri skola, menar projektledare Erik Seilinger på Lerums kommun.

En helt ny avdelning

Stenkulans förskola består idag av tre olika byggnader: Tigeröga, Kullerbyttan-Lindenska Villan och Solstenen. Dessa kommer att flytta till den nya förskolan som utökas med ytterligare en avdelning – totalt sex avdelningar.
- Vi har möjlighet att skapa en organisation med åldershomogena grupper och roterande arbetslag. Detta tror vi medför bättre förutsättningar att kunna möta varje barn där de befinner sig och utmana dem vidare i sitt lärande. Vi ser också fördelar med roterande arbetslag eftersom det skapar förutsättningar för varje pedagog att utmanas och utvecklas i sin yrkesroll genom erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion. En större organisation möjliggör ett ökat kollegialt lärande.

Bente Törnqvist ser fler fördelar:
- Barnen behöver inte byta byggnad under sin förskoletid, detta skapar fler varaktiga relationer och trygghet för både barn och vårdnadshavare. Syskon kommer också i större utsträckning att kunna gå på samma förskola. Med en stor förskola ges möjlighet till möten mellan barnen i de olika åldrarna, någonting som både vi och barnen i dagsläget saknar.

Pedagoger med i hela processen

Ett eget tillagningskök i förskolan kommer troligtvis också att skapa nya möten för barnen och en annan upplevelse av matkultur då de kan få inblick i hur maten lagas. Rent organisatoriskt räknar organisationen med att fler pedagoger kan hjälpas åt med öppningar och stängningar vilket förhoppningsvis kommer generera fler pedagoger under dagen. För vårdnadshavarna blir det en ökad tillgänglighet, alla barn på ett och samma ställe.
 - Vi ser spännande och utvecklande utmaningar i att bygga upp nya lärmiljöer både ute och inne. Vi har fått vara med och påverka gårdens utformning i hög grad och inomhusmiljön så långt det var möjligt för att vi på bästa sätt ska kunna utmana barnen i deras lustfyllda lärande.