Beslut om tomter för nybyggnation tas 18 maj

Publiceringsdatum : 2016-05-13

Den 18 maj beslutar kommunstyrelsen om vilka tomter som blir aktuella för att söka bygglov för bostäder.

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Förslaget innebär att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med tomterna och söka tidsbegränsade bygglov för villavagnar och moduler samt att omgående skapa permanent byggnation av hyresrätter tillsammans med exploatörer. Både tidsbegränsade bostäder och permanenta bostäder ska fördelas över kommunen. Minst hälften av de permanenta bostäderna ska göras tillgängliga på den ordinarie bostadsmarknaden.

I pdf-filen längst ner på sidan ser du vilka tomter och hur många bostäder som förvaltningen föreslår att få söka bygglov för. Det är kommunstyrelsen som avgör vilka tomter som blir aktuella och hur många bostäder bygglovsansökan ska gälla. Observera att kommunstyrelsens beslut kan komma att skilja sig från förvaltningens förslag.

Bakgrund

Sedan 1 mars 2016 gäller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär att alla Sveriges kommuner har skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisas kommunen. Under 2016 ska Lerums kommun ta emot 170 personer. För 2017 och kommande år har inte antalet personer fastslagits ännu.

Behovet av nya hyresbostäder i Lerums kommun är stort. Kommunen har en lägre andel hyresrätter än många andra kommuner och saknar ett eget helägt bostadsbolag. Det finns varken permanenta eller tillfälliga bostäder tillgängliga i tillräcklig omfattning för att möta lagen om mottagande för nyanlända. Det saknas även hyresrätter för att tillgodose den efterfrågan som finns på den ordinarie bostadsmarknaden.

Förvaltningen har identifierat möjliga platser för byggnation av både tillfälliga och permanenta bostäder som kan bidra till kommunens möjlighet att klara de nya lagkraven. En andel av de permanenta bostäderna kommer att hyras ut på den ordinarie bostadsmarknaden.

Hela listan med tomter finns i pdf-filen Tjänsteskrivelse om lokalisering av bostäder för nyanlända och i den karta som finns att ladda hem längre ner på sidan.