Fria data om väg och järnväg

Publiceringsdatum : 2016-01-04

Sedan 1 januari blir alla befintliga grunddata om Sveriges väg- och järnvägsnät gratis. Informationen kommer från flera olika aktörer och har många användningsområden.

De vägdata som erbjuds kommer från Trafikverket eller en samarbetspartner: Lantmäteriet, Transportstyrelsen, kommuner och skogsnäringen. Här ingår både NVDB (Nationell vägdatabas) med allmänna data om hela vägnätet och järnvägsdata.

Väg och järnväg

NVDB är det officiella referenssystem som används för att knyta information till Sveriges vägar. Järnvägsdata innehåller en modell av det statliga järnvägsnätet och information som beskriver egenskaperna för järnvägsnätet.

- Många använder i dag våra data för att kunna göra bättre beräkningar på drift- och underhållsarbete eller för att analysera transportmöjligheter, berättar Tommy Bylund från Trafikverket. Andra användningsområden vi ser är reseplanerare, rutt- eller transportplanering och trafiksäkerhets- och miljöarbete, för att ta några exempel.

För att få tillgång till fria data efter den 1 januari 2016 krävs endast en intresseanmälan.

Följande data är tillgängliga:

  • referensvägnätet och vägdata för statliga, kommunala och enskilda vägar från NVDB
  • Trafikverkets obligatoriska vägdata för statliga vägar
  • trafikdata för statliga vägar och vissa kommunala vägar
  • broar och tunnlar på statliga vägar och vissa kommunala vägar
  • järnvägsdata för det statliga järnvägsnätet      

Läs mer om att använda Trafikverkets data >>