Förslag till budget 2017-19

Publiceringsdatum : 2016-05-31

I går, måndag 30 maj, presenterade S, MP, L och C sitt gemensamma förslag till budget för Lerums kommun åren 2017-19. Budgeten innehåller bland annat stora satsningar på förskolor, skolor och andra investeringar.

Den 1 juni behandlar kommunstyrelsen partiernas förslag till budget för 2017-19. Den 16 juni fastställs sedan budgeten av kommunfullmäktige.

-Vi fortsätter på vår inslagna väg och satsar på förskolor, skolor och infrastruktur, berättar Dennis Jeryd (S), när majoritetens budget presenterades på en presskonferens i går, måndag. Det behövs stora investeringar de kommande åren, men Lerums kommun har en stabil ekonomi och vi har lagt en ansvarstagande och återhållsam budget.

- Integrationen är vår stora utmaning de kommande åren, säger Lill Jansson (L). Kostnaderna kommer att täckas av statsbidrag under åren 2017-19. Vad som händer sedan, ekonomiskt sett, beror på hur väl vi lyckas med integrationen.

Skattenivån är oförändrad i budgetförslaget. De stora satsningarna är dels investeringar för 800 miljoner kronor under de tre kommande åren och dels 30 miljoner kronor som ska fördelas mellan ett antal prioriterade områden:

  • Integration

  • Ökad byggnation och ökat antal planer

  • Bredbandsutbyggnad

  • Fler familjecentraler

  • Feriejobb

  • Kortare handläggning av bygglov

  • Öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare

  • Minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda och öka friskvårdscheckens värde.

Investeringarna för treårsperioden beräknas kosta nästan 1,5 miljarder kronor och kommer att finansieras av tidigare års överskott och 800 miljoner kr i lån. Det rör framförallt reinvesteringar, renoveringar och utbyggnader av skolor och förskolor, men också satsningar på vägar och annan infrastruktur. Det stora investeringsbehovet beror dels på att Lerums befolkning ökar, dels byggdes många förskolor och skolor på 1960 och 1970-talen och de behöver nu renoveras. Ett mål är dessutom att minska antalet barn i förskolegrupperna, och då behövs fler platser tas fram. En ny idrottshall för gymnasiet, Knappekullaskolan och föreningar finns med i periodens budget, medan nybyggnad av Lerums gymnasium ligger längre fram i tiden.

Längre ner på sidan kan du läsa majoritetens (S, MP, L och C) förslag till budget i sin helhet.