Rälsbyte under Påskhelgen

Publiceringsdatum : 2016-03-17

Under våren och sommaren 2016 kommer Trafikverket att byta rälsen på ett av spåren mellan Alingsås och Göteborg.

Den första etappen av rälsbytet pågår från torsdagen den 24 mars klockan 00.00 till söndagen den 28 mars klockan 17.00, på sträckan Floda-Lerum. För att störa tågtrafik och närboende under så kort tid som möjligt kommer arbetena att pågå dygnet runt. Trafikverkets arbete samordnas även med ett annat pågående projekt vid Stenkullen, där det förbereds för två nya cirka 900 meter långa spår norr om befintlig järnväg. Syftet med det nya spåren är att möjliggöra för persontåg att passera långsammare godståg och därigenom höja maxkapaciteten på Västra stambanan.

En del buller under tiden

Trafikverket arbetar för att minska störningar så mycket som möjligt och hoppas att du har överseende med de eventuella störningar som arbetet ändå kan orsaka, framför allt i form av buller och damm.

Ersättningsbussar kommer att finns på merparten av sträckorna. Kontakta ditt tågbolag för mer information.