Sms förenklar information om samhällsstörningar

Publiceringsdatum : 2016-04-05

Lerums kommuninvånare kan nu få sms-aviseringar vid störningar i kommunens dagliga drift eller vid kritiska avbrott eller händelser. Kommunen kan snabbt informera sina invånare inom ett avgränsat geografiskt område. Det kan handla om planerade eller oplanerade störningar som påverkar vardagslivet, såsom vattenförsörjning, störningar på vägar eller förändrade tömningsdagar för avfall. Men också vid andra allvarligare händelser.

Registreringen är enkel. Via kommunens webbplats www.lerum.se/sms registrerar man sina nummer på rätt adress. Är mobilnumret registrerat på bostadsadressen finns det redan i systemet. Om telefonen är kopplad till arbetsplatsen kommer inget automatiskt sms, utan numret behöver registreras manuellt. Om man inte är intresserad av informationen går det bra att avregistrera sig på webben. Det går också att registrera telefonnummer för att få aviseringar om ett fritidshus i Lerum, eller för information som rör en anhörigs bostad.

Systemet gör det möjligt för kommunen att följa upp vilka som nåtts och tagit del av informationen, vilket är värdefullt vid allvarligare händelser.

 

Kontaktperson: Lovisa Björnsdotter, VA-chef Sektor Samhällsbyggnad. Lovisa.Bjornsdotter@lerum.se, telefon 0302-52 24 09.