Ett drogfritt studentfirande

Publiceringsdatum : 2016-05-23

Tips för föräldrar inför studenten för att bidra till ett roligt och nyktert firande.

Var tydlig med vad du tycker är okey eller inte i er familj. Ungdomar som är medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis genom att vägra köpa ut.

Här är lite tips inför studenten:

  • Lyft frågan om alkohol före studenten. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos din ungdom och hens kompisar.
  • Inse din stora betydelse. Även äldre tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger även om det inte alltid verkar så i stunden.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.