Torpskolan erkänd för framgångsrik verksamhetsutveckling

Publiceringsdatum : 2016-01-27

Grattis Torpskolan! Ni har fått erkännandet för framgångsrik verksamhetsutveckling 2015 av SIQ − Institutet för kvalitetsutveckling.

I samband med Rikskonferensen Bättre Skola som pågår i Stockholm presenterades igår namnen på de tre skolor som tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. I år blev även två skolor erkända för framgångsrik verksamhetsutveckling.

SIQ − Institutet för kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.