Upphandlingskväll måndag 9 maj

Publiceringsdatum : 2016-05-02

För kommunen är det av stort intresse att ha en bra dialog omkring våra upphandlingar så Näringslivsenheten vill särskilt påminna om upphandlingskväll måndag 9 maj kl 18.00-20.30 i kommunhuset, inklusive fika.

Upphandlare Berith Olsson berättar om hur kommunen arbetar med upphandlingar och sedan visar Christoffer Crona ifrån Visma hur man lägger ett anbud i det nya systemet Tendsign - tid finns för frågor och dialog - anmäl dig till lerum@sv.se senast 5 maj.