VA-arbete i Drängsered, Floda

Publiceringsdatum : 2016-05-10

Idag utförs underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomligheten blir begränsad på Lärkvägen och Trastvägen i Floda.

Dricksvattenförsörjningen kommer inte att påverkas.

Vid frågor ring Magnus Benjaminsson på telefon 0302-52 24 54.